Villkor gällande profiltryckNotera att profilprodukter måste fått ett muntligt eller skriftligt godkännande innan tryck.

Leveranstid för Profilpåsar efter godkännande är upp till 14 dagar (vid högsäsong kan tiden bli längre).

Leveranstid för Banderollaskar/Övriga profilprodukter efter godkännande är 2-3 dagar.

Bilder som trycks på förpackningen måste tryckas i samtycke med konstnären som skapat den eller tidigast 70 år efter konstnärens död. Royaltyfria bilder, bilder som i samtycke med konstnären gjorts till offentliga verk där konstnären godtyckligt upphävt copyright, får tryckas med de restriktioner att bilden ej får användas i syfte och sammanhang som kan vara stötande för konstnären eller annan.

Malvia Livsmedelsprodukter AB ansvarar INTE för verk som tryckts på kunds begäran och distribuerar, av säkerhetsskäl, aldrig ett verk vidare från en kund till en annan utan konstnärens godkännande. Vid överlåtande av verk krävs skriftlig eller verbal tillåtelse direkt från konstnären. Om Malvia misstänker copyrightbrott kommer Malvia återkoppla till kund. Kan kund inte bevisa äganderätt eller tillåtelse kan Malvia välja att avstå tryck.

Livsmedelsföretagens märkningshandbok säger följande gällande konsumentförpackade produkter (klass 1):

”Beteckning, ingrediensförteckning, allergenmärkning, mängd av vissa ingredienser, nettokvantitet, bäst före/sista förbrukningsdag, företagets namn och adress, näringsdeklaration, i vissa fall ursprung, bruksanvisning, alkoholhalt, förvaringsanvisning samt den speciella märkning som krävs för vissa varugrupper (t.ex. uttrycket djupfryst för djupfrysta livsmedel och identifieringsmärke för animaliska livsmedel) samt identifikationsmärkning av livsmedelspartiet.”
 - Livsmedelsföretagens märkningshandbok maj 2014 Kap. 6

Detta gäller per absolut från och med den 13:e december 2016. Malvia kommer tills dess att förbereda och utveckla sina designer och produkter för att stämma överens med dessa lagar.Om Malvia agerar grossist mot kund måste kund som leverantör av produkten nämnas vid namn och ha kontaktuppgifter på förpackningen för återkoppling, spårning eller dylikt enl. citatet ovan.